Open positions

Feel free to scroll through our ongoing collaborations to see if there is something that would interest you. We have divided these into categories; Own, Interim Executive, and Manager & Specialist  . We are happy to have a coaching conversation about what a developmental next step could be for you.

Internal: Partner & Associates

Contact us via the e-mail address specified or contact the responsible consultant directly We treat all information you send us as strictly confidential, no information goes out to anyone outside NES agent Executive Search without your approval.

Associates & Consultants till NSE agent Executive Search

Är du nyfiken på hur det är att arbeta som konsult med några av näringslivets mest prominenta och intressanta bolag som uppdragsgivare? Tycker du att det vore en spännande möjlighet att få vara med och påverka hur framtidens näringsliv ska se ut, och faktiskt få se resultatet?

Då borde du bli en del av NES agent! Vi på NES agent växer och söker nu nya kollegor i form av Associates och Consultants inom Executive Search!

För att arbeta hos oss på NES agent  behöver du ha förmåga att sätta dig in våra kunders strategiska behov och affärsförutsättningar. Analytisk skärpa, nyfikenhet på människor och god affärsförståelse är avgörande för att bli lyckosam hos oss.

Som individ har du god förmåga att visa omtanke för och relatera till andra människor. Du trivs med att tala och presentera inför grupper, du skapar förtroende. Vi arbetar i team och ditt bidrag kommer att värderas högt. Teamen består alltid av en kundansvarig projektägare, en projektledare samt en search-konsult. Tillsammans arbetar vi från start till mål och lär av varandra under vägens gång. I ett nära sammarbete med våra seniora partners kommer du få ta stort ansvar för att våra kunduppdrag genomförs med högsta kvalitet.

Rollen som konsult hos oss är bred och innefattar bland annat nedanstående arbetsuppgifter:

 • Kartläggning, kontakt och intervjuer med potentiella kandidater
 • Intern styrning och projektledning av rekryteringsprocessen
 • Förberedelse av presentationsmaterial och författande av rapporter
 • Analys av material och identifiering av utmaningar och möjligheter inom aktuella branscher
 • Utveckling av våra interna processer

För oss är gemenskapen och kulturen särskilt viktig för oss. Vi är professionella i vårt hantverk men prestigelösa och tror att en kultur som genomsyras av mod, omtanke och resultat bidrar till en inspirerande och meningsfull arbetsplats där vi tillsammans gör skillnad.

Våra medarbetare har alla olika bakgrunder och erfarenhet, vilket resulterar i en bred palett av kompetens och egenskaper. Det vi har gemensamt är att vi är nyfikna på människor och hur man genom att välja rätt person till rätt position kan skapa mervärde för kunden, och på sikt även samhället.

Som konsult hos oss på NES agent  krävs en relevant akademisk utbildning och att du kan kommunicera obehindrat på både svenska och engelska. Det viktigaste för oss är dock vem du är som person.

Är du nyfiken, driven, har en sund syn på ledarskap och anser att det är när man arbetar tillsammans man uppnår de bästa resultaten? Har vi i denna annons redan lyckats fångat ditt intresse? Då tycker vi att du ska söka till oss redan idag genom att skicka cv till oss.

Vi ser fram emot din ansökan!

Associates & Consultants till NSE agent Executive Search

Är du nyfiken på hur det är att arbeta som konsult med några av näringslivets mest prominenta och intressanta bolag som uppdragsgivare? Tycker du att det vore en spännande möjlighet att få vara med och påverka hur framtidens näringsliv ska se ut, och faktiskt få se resultatet?

Då borde du bli en del av NES agent! Vi på NES agent växer och söker nu nya kollegor i form av Associates och Consultants inom Executive Search!

För att arbeta hos oss på NES agent  behöver du ha förmåga att sätta dig in våra kunders strategiska behov och affärsförutsättningar. Analytisk skärpa, nyfikenhet på människor och god affärsförståelse är avgörande för att bli lyckosam hos oss.

Som individ har du god förmåga att visa omtanke för och relatera till andra människor. Du trivs med att tala och presentera inför grupper, du skapar förtroende. Vi arbetar i team och ditt bidrag kommer att värderas högt. Teamen består alltid av en kundansvarig projektägare, en projektledare samt en search-konsult. Tillsammans arbetar vi från start till mål och lär av varandra under vägens gång. I ett nära sammarbete med våra seniora partners kommer du få ta stort ansvar för att våra kunduppdrag genomförs med högsta kvalitet.

Rollen som konsult hos oss är bred och innefattar bland annat nedanstående arbetsuppgifter:

 • Kartläggning, kontakt och intervjuer med potentiella kandidater
 • Intern styrning och projektledning av rekryteringsprocessen
 • Förberedelse av presentationsmaterial och författande av rapporter
 • Analys av material och identifiering av utmaningar och möjligheter inom aktuella branscher
 • Utveckling av våra interna processer

För oss är gemenskapen och kulturen särskilt viktig för oss. Vi är professionella i vårt hantverk men prestigelösa och tror att en kultur som genomsyras av mod, omtanke och resultat bidrar till en inspirerande och meningsfull arbetsplats där vi tillsammans gör skillnad.

Våra medarbetare har alla olika bakgrunder och erfarenhet, vilket resulterar i en bred palett av kompetens och egenskaper. Det vi har gemensamt är att vi är nyfikna på människor och hur man genom att välja rätt person till rätt position kan skapa mervärde för kunden, och på sikt även samhället.

Som konsult hos oss på NES agent  krävs en relevant akademisk utbildning och att du kan kommunicera obehindrat på både svenska och engelska. Det viktigaste för oss är dock vem du är som person.

Är du nyfiken, driven, har en sund syn på ledarskap och anser att det är när man arbetar tillsammans man uppnår de bästa resultaten? Har vi i denna annons redan lyckats fångat ditt intresse? Då tycker vi att du ska söka till oss redan idag genom att skicka cv till oss.

Vi ser fram emot din ansökan!

Associates & Consultants till NSE agent Executive Search

Är du nyfiken på hur det är att arbeta som konsult med några av näringslivets mest prominenta och intressanta bolag som uppdragsgivare? Tycker du att det vore en spännande möjlighet att få vara med och påverka hur framtidens näringsliv ska se ut, och faktiskt få se resultatet?

Då borde du bli en del av NES agent! Vi på NES agent växer och söker nu nya kollegor i form av Associates och Consultants inom Executive Search!

För att arbeta hos oss på NES agent  behöver du ha förmåga att sätta dig in våra kunders strategiska behov och affärsförutsättningar. Analytisk skärpa, nyfikenhet på människor och god affärsförståelse är avgörande för att bli lyckosam hos oss.

Som individ har du god förmåga att visa omtanke för och relatera till andra människor. Du trivs med att tala och presentera inför grupper, du skapar förtroende. Vi arbetar i team och ditt bidrag kommer att värderas högt. Teamen består alltid av en kundansvarig projektägare, en projektledare samt en search-konsult. Tillsammans arbetar vi från start till mål och lär av varandra under vägens gång. I ett nära sammarbete med våra seniora partners kommer du få ta stort ansvar för att våra kunduppdrag genomförs med högsta kvalitet.

Rollen som konsult hos oss är bred och innefattar bland annat nedanstående arbetsuppgifter:

 • Kartläggning, kontakt och intervjuer med potentiella kandidater
 • Intern styrning och projektledning av rekryteringsprocessen
 • Förberedelse av presentationsmaterial och författande av rapporter
 • Analys av material och identifiering av utmaningar och möjligheter inom aktuella branscher
 • Utveckling av våra interna processer

För oss är gemenskapen och kulturen särskilt viktig för oss. Vi är professionella i vårt hantverk men prestigelösa och tror att en kultur som genomsyras av mod, omtanke och resultat bidrar till en inspirerande och meningsfull arbetsplats där vi tillsammans gör skillnad.

Våra medarbetare har alla olika bakgrunder och erfarenhet, vilket resulterar i en bred palett av kompetens och egenskaper. Det vi har gemensamt är att vi är nyfikna på människor och hur man genom att välja rätt person till rätt position kan skapa mervärde för kunden, och på sikt även samhället.

Som konsult hos oss på NES agent  krävs en relevant akademisk utbildning och att du kan kommunicera obehindrat på både svenska och engelska. Det viktigaste för oss är dock vem du är som person.

Är du nyfiken, driven, har en sund syn på ledarskap och anser att det är när man arbetar tillsammans man uppnår de bästa resultaten? Har vi i denna annons redan lyckats fångat ditt intresse? Då tycker vi att du ska söka till oss redan idag genom att skicka cv till oss.

Vi ser fram emot din ansökan!

Medarbeidere og konsulenter til NSE-agent Executive Search

Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe som konsulent med noen av næringslivets mest fremtredende og interessante bedrifter som kunder? Tror du det ville vært en spennende mulighet å være med og påvirke hvordan fremtidens virksomhet vil se ut, og faktisk se resultatene?

Da bør du bli en del av NES-agenten! Vi i NES agent vokser og søker nå etter nye kollegaer i form av Associates og Consultants innen Executive Search!

For å jobbe med oss ​​i NES agent, må du ha evnen til å sette deg inn i våre kunders strategiske behov og forretningsbetingelser. Analytisk skarphet, nysgjerrighet på mennesker og god forretningsforståelse er avgjørende for å lykkes hos oss.

Som individ har du en god evne til å vise omsorg for og forholde deg til andre mennesker. Du liker å snakke og presentere foran grupper, du bygger tillit. Vi jobber som et team og ditt bidrag vil bli verdsatt høyt. Teamene består alltid av en kundeansvarlig prosjekteier, en prosjektleder og en søkekonsulent. Sammen jobber vi fra start til slutt og lærer av hverandre underveis. I nært samarbeid med våre seniorpartnere vil du ha ansvar for at våre kundeoppdrag blir utført med høyeste kvalitet.

Rollen som konsulent hos oss er bred og omfatter blant annet følgende oppgaver:

 • Kartlegging, kontakt og intervjuer med potensielle kandidater
 • Intern ledelse og prosjektledelse av rekrutteringsprosessen
 • Utarbeidelse av presentasjonsmateriell og skriving av rapporter
 • Analyse av materialer og identifisering av utfordringer og muligheter innenfor aktuelle bransjer
 • Utvikling av våre interne prosesser

For oss er fellesskap og kultur spesielt viktig for oss. Vi er profesjonelle i vårt håndverk men prestisjeløse og tror at en kultur preget av pågangsmot, omsorg og resultater bidrar til en inspirerende og meningsfull arbeidsplass hvor vi sammen utgjør en forskjell.

Våre ansatte har alle ulik bakgrunn og erfaring, noe som resulterer i en bred palett av ferdigheter og egenskaper. Felles for oss er at vi er nysgjerrige på mennesker og hvordan du ved å velge rett person til rett stilling kan skape merverdi for kunden, og på sikt også for samfunnet.

Som konsulent hos oss i NES agent kreves det relevant akademisk utdannelse og at du kan kommunisere fritt på både svensk og engelsk. Det viktigste for oss er imidlertid hvem du er som person.

Er du nysgjerrig, dreven, har et sunt syn på lederskap og tror at det er når dere jobber sammen at dere oppnår de beste resultatene? Har vi allerede klart å fange din interesse for denne annonsen? Da synes vi du bør søke oss allerede i dag ved å sende oss din CV.

Vi ser frem til å motta din søknad!

Associates & Consultants til NSE agent Executive Search

Er du nysgerrig på, hvordan det er at arbejde som konsulent med nogle af erhvervslivets mest fremtrædende og interessante virksomheder som kunder? Synes du, det ville være en spændende mulighed for at være med og påvirke, hvordan fremtidens forretning kommer til at se ud, og rent faktisk se resultaterne?

Så bør du blive en del af NES-agenten! Vi hos NES agent vokser og søger nu nye kollegaer i form af Associates og Consultants indenfor Executive Search!

For at arbejde hos os hos NES agent skal du have evnen til at sætte dig ind i vores kunders strategiske behov og forretningsbetingelser. Analytisk skarphed, nysgerrighed på mennesker og god forretningsforståelse er afgørende for at få succes hos os.

Som individ har du en god evne til at vise omsorg for og forholde dig til andre mennesker. Du nyder at tale og præsentere foran grupper, du opbygger tillid. Vi arbejder som et team, og dit bidrag vil blive værdsat højt. Teamene består altid af en kundeansvarlig projektejer, en projektleder og en søgekonsulent. Sammen arbejder vi fra start til slut og lærer af hinanden undervejs. I tæt samarbejde med vores seniorpartnere får du ansvaret for, at vores kundeopgaver udføres med højeste kvalitet.

Rollen som konsulent hos os er bred og omfatter blandt andet følgende opgaver:

 • Kortlægning, kontakt og interviews med potentielle kandidater
 • Intern ledelse og projektledelse af rekrutteringsprocessen
 • Udarbejdelse af præsentationsmateriale og skrivning af rapporter
 • Analyse af materialer og identifikation af udfordringer og muligheder indenfor aktuelle brancher
 • Udvikling af vores interne processer

For os er fællesskab og kultur særligt vigtigt for os. Vi er professionelle i vores håndværk men prestigeløse og tror på, at en kultur præget af mod, omsorg og resultater bidrager til en inspirerende og meningsfuld arbejdsplads, hvor vi sammen gør en forskel.

Vores medarbejdere har alle forskellig baggrund og erfaring, hvilket resulterer i en bred palet af kompetencer og egenskaber. Fælles for os er, at vi er nysgerrige på mennesker, og hvordan man ved at vælge den rigtige til den rigtige stilling kan skabe merværdi for kunden, og på sigt også for samfundet.

Som konsulent hos os hos NES agent kræves en relevant akademisk uddannelse og at du kan kommunikere frit på både svensk og engelsk. Det vigtigste for os er dog, hvem du er som person.

Er du nysgerrig, drevet, har et sundt syn på ledelse og tror på, at det er, når I arbejder sammen, at I opnår de bedste resultater? Har vi allerede formået at fange din interesse for denne annonce? Så synes vi, du skal ansøge os allerede i dag ved at sende os dit CV.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Oletko kiinnostunut siitä, millaista on työskennellä konsulttina joidenkin liike-elämän merkittävimpien ja kiinnostavimpien yritysten asiakkaina? Luuletko, että olisi jännittävä tilaisuus olla mukana ja vaikuttaa siihen, miltä liiketoiminnan tulevaisuus näyttää, ja todella nähdä tulokset?

Sitten sinun pitäisi tulla osaksi NES-agenttia! Me NES-agentissa kasvamme ja etsimme nyt uusia kollegoita Executive Searchin yhteistyökumppaneina ja konsultteina!

Työskennelläksesi kanssamme NES-agentissa, sinulla on oltava kyky perehtyä asiakkaidemme strategisiin tarpeisiin ja liiketoimintaolosuhteisiin. Analyyttinen terävyys, uteliaisuus ihmisiä kohtaan ja hyvä liiketoimintaymmärrys ovat tärkeitä menestymisen kannalta.

Yksilönä sinulla on hyvä kyky osoittaa huolta ja olla yhteydessä muihin ihmisiin. Nautit puhumisesta ja esiintymisestä ryhmien edessä, rakennat luottamusta. Työskentelemme tiiminä ja panostasi arvostetaan suuresti. Tiimiin kuuluu aina asiakasvastuullinen projektin omistaja, projektipäällikkö ja hakukonsultti. Työskentelemme yhdessä alusta loppuun ja opimme toisiltamme matkan varrella. Tiiviissä yhteistyössä vanhempien kumppaneidemme kanssa olet vastuussa siitä, että asiakastoimeksiantomme suoritetaan mahdollisimman laadukkaasti.

Rooli konsulttina meillä on laaja ja sisältää muun muassa seuraavat tehtävät:

 • Kartoitus, yhteydenotot ja haastattelut mahdollisten ehdokkaiden kanssa
 • Rekrytointiprosessin sisäinen johtaminen ja projektinhallinta
 • Esitysmateriaalin valmistelu ja raporttien kirjoittaminen
 • Materiaalien analysointi ja haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen nykyisten toimialojen sisällä
 • Sisäisten prosessiemme kehittäminen

Meille yhteisö ja kulttuuri ovat meille erityisen tärkeitä. Olemme ammattimaisia, mutta arvottomia ja uskomme, että rohkeuden, huolenpidon ja tulosten täynnä oleva kulttuuri edistää inspiroivaa ja merkityksellistä työpaikkaa, jossa saamme aikaan eron yhdessä.

Kaikilla työntekijöillämme on erilainen tausta ja kokemus, mikä johtaa laajaan osaamiseen ja ominaisuuksiin. Meitä yhdistää se, että olemme uteliaita ihmisistä ja siitä, kuinka oikean henkilön oikeaan tehtävään valitsemalla voidaan luoda lisäarvoa asiakkaalle ja pitkällä tähtäimellä myös yhteiskunnalle.

Konsulttina meillä NES-agentissa tarvitset soveltuvan akateemisen koulutuksen ja että pystyt kommunikoimaan vapaasti sekä ruotsiksi että englanniksi. Meille tärkeintä on kuitenkin se, kuka olet ihmisenä.

Oletko utelias, motivoitunut, sinulla on terve näkemys johtamisesta ja uskotko, että yhdessä työskentelemällä saavutat parhaat tulokset? Olemmeko jo onnistuneet saamaan kiinnostuksesi tähän ilmoitukseen? Sitten mielestämme sinun kannattaa hakea meille jo tänään lähettämällä meille CV:si.

Odotamme innolla hakemustasi!

Interim: Consultants

– no public position available –

Here we post the public assignments that we work on. Contact us via the e-mail address specified or contact the responsible consultant directly We treat all information you send us as strictly confidential, no information goes out to anyone outside NES agent Executive Search without your approval.

Manager & Specialist

As an Investor Relations – Capital Raising professional, you help investors discover how Eqvion-GDBM can change the market and how they can benefit – and you build loyalty by maintaining those investor relationships. In this role, you will act as both a resource and a mentor to your fellow Eqvion team members. You also collaborate with the financial industry to find opportunities to connect customers with Eqvion’s infrastructure tools and solutions that help their business thrive.

You will be responsible for raising new capital for our project with a core focus on the the Europe

We are looking for a highly motivated individual with at least five years of relevant capital raising experience and a strong understanding of the Financial Sector to join the Eqvion CR- team.

The role will exercise and develop your general management skills, partnering with and supporting across all levels. You will manage confidential information without exception. You will participate in challenging, fast paced execution and will contribute big picture thinking and strategic execution.

Responsibilities

 • Lead the capital raising process for the company’s business in coordination with the senior management team.
 • Identify potential investors and develop proper points of access, both direct and indirect, in order to develop relationships for capital raising with institutional/ corporate, and high net worth investors, etc.
 • Responsible for meeting with and disseminating information to investors and prospective investors.
 • Prepare presentation materials for annual investor meetings.
 • Organize meetings with investors to review investment strategy and performance.
 • Create memorandums and marketing materials..
 • Coordinate marketing meetings with prospective investors.
 • Participate with senior management and investment committees in the strategic planning, development and execution of investment goals/strategies.
 • Strategic, creative thinker with experience providing and interpreting data and analysis.
 • Ability to understand capital raising risks and skill at identifying methods to mitigate those risks. identifying methods to mitigate those risks.
 • At ease building successful relationships with outside parties, internal peers, and senior management, thus enhancing the operational success of the company.

Qualifications

Basic Qualifications

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance, Economics, Data Science or related field AND 8+ years of post-graduate financial analysis, accounting, controllership, or finance work experience
  • OR Master’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance, Economics, Data Science or related field AND 6+ years of post-graduate financial analysis, accounting, controllership, or finance work experience
  • OR equivalent experience.

Preferred Qualifications

 • Strong and demonstrable track record of raising capital for Fund vehicles and individual projects
 • ~ 2-4 years’ experience from a top tier management consulting company or within M&A, corporate finance or investment management.
 • Established network of developed institutional investors globally
 • Self-starter and entrepreneurial mindset with the ability to work both independently and as part of a team
 • Network and experience from tech companies from various sectors is meriting, as well as a genuine interest in new business models, growth companies and tech.

 

Eqvion is an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to age, ancestry, color, family or medical care leave, gender identity or expression, genetic information, marital status, medical condition, national origin, physical or mental disability, political affiliation, race, religion, sex (including pregnancy), sexual orientation, or any other characteristic protected by applicable laws, regulations and ordinances.

Benefits/perks listed below may vary depending on the nature of your employment with Eqvion and the country where you work.

As an Investor Relations – Capital Raising professional, you help investors discover how Eqvion-GDBM can change the market and how they can benefit – and you build loyalty by maintaining those investor relationships. In this role, you will act as both a resource and a mentor to your fellow Eqvion team members. You also collaborate with the financial industry to find opportunities to connect customers with Eqvion’s infrastructure tools and solutions that help their business thrive.

You will be responsible for raising new capital for our project with a core focus on the the Middle East.

We are looking for a highly motivated individual with at least five years of relevant capital raising experience and a strong understanding of the Financial Sector to join the Eqvion CR-team.

You will have tangible impact on a growing organization, getting things done across large and diverse global teams and developing practices that streamline the business and drive results. The role will exercise and develop your general management skills, partnering with and supporting across all levels. You will manage confidential information without exception. You will participate in challenging, fast paced execution and will contribute big picture thinking and strategic execution.

Responsibilities

 • Lead the capital raising process for the company’s business in coordination with the senior management team.
 • Identify potential investors and develop proper points of access, both direct and indirect, in order to develop relationships for capital raising with institutional/ corporate, and high net worth investors, etc.
 • Responsible for meeting with and disseminating information to investors and prospective investors.
 • Prepare presentation materials for annual investor meetings.
 • Organize meetings with investors to review investment strategy and performance.
 • Create memorandums and marketing materials..
 • Coordinate marketing meetings with prospective investors.
 • Participate with senior management and investment committees in the strategic planning, development and execution of investment goals/strategies.
 • Strategic, creative thinker with experience providing and interpreting data and analysis.
 • Ability to understand capital raising risks and skill at identifying methods to mitigate those risks. identifying methods to mitigate those risks.
 • At ease building successful relationships with outside parties, internal peers, and senior management, thus enhancing the operational success of the company.

Qualifications

Basic Qualifications

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance, Economics, Data Science or related field AND 8+ years of post-graduate financial analysis, accounting, controllership, or finance work experience
  • OR Master’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance, Economics, Data Science or related field AND 6+ years of post-graduate financial analysis, accounting, controllership, or finance work experience
  • OR equivalent experience.

Preferred Qualifications

 • Strong and demonstrable track record of raising capital for Fund vehicles and individual projects
 • ~ 2-4 years’ experience from a top tier management consulting company or within M&A, corporate finance or investment management.
 • Established network of developed institutional investors globally
 • Self-starter and entrepreneurial mindset with the ability to work both independently and as part of a team
 • Network and experience from tech companies from various sectors is meriting, as well as a genuine interest in new business models, growth companies and tech.

 

Eqvion is an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to age, ancestry, color, family or medical care leave, gender identity or expression, genetic information, marital status, medical condition, national origin, physical or mental disability, political affiliation, race, religion, sex (including pregnancy), sexual orientation, or any other characteristic protected by applicable laws, regulations and ordinances.

Benefits/perks listed below may vary depending on the nature of your employment with Eqvion and the country where you work.

As an Investor Relations – Capital Raising professional, you help investors discover how Eqvion-GDBM can change the market and how they can benefit – and you build loyalty by maintaining those investor relationships. In this role, you will act as both a resource and a mentor to your fellow Eqvion team members. You also collaborate with the financial industry to find opportunities to connect customers with Eqvion’s infrastructure tools and solutions that help their business thrive.

You will be responsible for raising new capital for our project with a core focus on the the North America.

We are looking for a highly motivated individual with at least five years of relevant capital raising experience and a strong understanding of the Financial Sector to join the Eqvion CR-team.

The role will exercise and develop your general management skills, partnering with and supporting across all levels. You will manage confidential information without exception. You will participate in challenging, fast paced execution and will contribute big picture thinking and strategic execution.

Responsibilities

 • Lead the capital raising process for the company’s business in coordination with the senior management team.
 • Identify potential investors and develop proper points of access, both direct and indirect, in order to develop relationships for capital raising with institutional/ corporate, and high net worth investors, etc.
 • Responsible for meeting with and disseminating information to investors and prospective investors.
 • Prepare presentation materials for annual investor meetings.
 • Organize meetings with investors to review investment strategy and performance.
 • Create memorandums and marketing materials..
 • Coordinate marketing meetings with prospective investors.
 • Participate with senior management and investment committees in the strategic planning, development and execution of investment goals/strategies.
 • Strategic, creative thinker with experience providing and interpreting data and analysis.
 • Ability to understand capital raising risks and skill at identifying methods to mitigate those risks. identifying methods to mitigate those risks.
 • At ease building successful relationships with outside parties, internal peers, and senior management, thus enhancing the operational success of the company.

Qualifications

Basic Qualifications

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance, Economics, Data Science or related field AND 8+ years of post-graduate financial analysis, accounting, controllership, or finance work experience
  • OR Master’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance, Economics, Data Science or related field AND 6+ years of post-graduate financial analysis, accounting, controllership, or finance work experience
  • OR equivalent experience.

Preferred Qualifications

 • Strong and demonstrable track record of raising capital for Fund vehicles and individual projects
 • ~ 2-4 years’ experience from a top tier management consulting company or within M&A, corporate finance or investment management.
 • Established network of developed institutional investors globally
 • Self-starter and entrepreneurial mindset with the ability to work both independently and as part of a team
 • Network and experience from tech companies from various sectors is meriting, as well as a genuine interest in new business models, growth companies and tech.

 

Eqvion is an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to age, ancestry, color, family or medical care leave, gender identity or expression, genetic information, marital status, medical condition, national origin, physical or mental disability, political affiliation, race, religion, sex (including pregnancy), sexual orientation, or any other characteristic protected by applicable laws, regulations and ordinances.

Benefits/perks listed below may vary depending on the nature of your employment with Eqvion and the country where you work.

Eqvion’s mission is to empower every person and organization on the planet to achieve more.  Eqvion’s Global Legal team advances this mission through international trade policies, strategies and solutions that foster a culture of compliance, trust, and innovation across Eqvion and with our partners and customers worldwide.

This role will focus on Eqvion’s commitment to partnering with governments, intergovernmental bodies, and other stakeholders in the various countries and regions where Eqvion operates on innovative and effective approaches to trade laws and regulations.  You will proactively plan to address imminent trade-related regulatory developments and resulting compliance needs, and will work with internal stakeholders to build longer-term plans to address emerging trade regulatory measures.  You will take a strategic view in driving beyond the day-to-day – helping to build a robust plan for both today and tomorrow to implement and drive continuous innovation and improvement in compliance solutions.  In this role, you will lead the advancement and implementation of trade compliance strategies and solutions through engagement and collaboration with external stakeholders, as well as key internal business partners and stakeholders.

This role requires: sound, principled and consistent judgment in fast-paced ambiguous environments; a thorough understanding of trade – in particular export controls – laws and regulations and the relevant government agencies and bodies responsible for their implementation and enforcement; a track record of cross-collaboration; strong commitment to integrity; solution-driven creativity and a business-enabling mindset; excellent verbal and written communication, including the ability to drive clarity from the complex.  The role will report into the Global Legal team within Corporate, External and Legal Affairs.

Responsibilities

 • Monitor legal and regulatory developments; distill and clearly communicate their impact to Eqvion senior leadership and key stakeholders.
 • Develop and execute regional and multilateral external engagement strategies that include advocating for innovative and effective export control and other trade law approaches to achieving national security and foreign policy objectives.
 • Counsel Eqvion key stakeholders on trade-related legal and regulatory developments and strategies.
 • Work with business partners and other key stakeholders to operationalize regulatory developments and strategies, and to assure compliance globally.
 • Advance a collaborative, holistic, and compliance-by-design environment across the enterprise that fosters trust in Microsoft while enabling business.
 • Identify and propose opportunities to reduce complexity and mitigate risk, including through automated solutions.
 • Through excellent communications, help to improve decision-making on key compliance issues by, for example, managing a coordinated approach to a complex problem.
 • Employ creative approaches to resolving issues that arise in existing commercial and government contracting relationships, including pre-litigation legal disputes and inquiries.

Basic Qualifications

 • Juris Doctor or international equivalent OR Completion of a Legal Apprenticeship.
 • 7+ years working as a practicing attorney on trade matters in a government agency, law firm, or in-house legal department.
 • Experience partnering with government agencies or bodies responsible for trade laws or regulations, including export controls.
 • Ability to understand technical details.
 • Willingness to travel, both domestically and internationally, as needed (and when safe to do so).
 • Strong written and oral communication skills, including experience simplifying complex technical trade issues for executives.

Preferred Qualifications

 

 • 5+ years’ experience as an attorney in international trade practice area (e.g., export controls).
 • A mix of corporate law firm and in-house experience is a plus.
 • Experience of cutting-edge technologies in finance, Experience advocating for and influencing export control and other trade policy.
 • Knowledge and experience in exports, imports, supply chain and economic sanctions.
 • Excited and passionate about innovating on behalf of our partners and customers.
 • Proven ability to distil the complex to non-SME or technical audiences.
 • Ability to influence within a geographically diverse team.
 • Experience with assessing compliance risks in the business and developing proactive strategies to mitigate risks.
 • Hands-on project management experience, including excellent organizational skills, the ability to manage multiple and varying mission-critical projects at once, and to follow through and meet deadlines.
 • Ability to work independently while being able to contribute successfully to cross-functional teams.
 • Ability to demonstrate sound and practical business judgment even in ambiguous situations.

 

Eqvion is an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to age, ancestry, color, family or medical care leave, gender identity or expression, genetic information, marital status, medical condition, national origin, physical or mental disability, political affiliation, race, religion, sex (including pregnancy), sexual orientation, or any other characteristic protected by applicable laws, regulations and ordinances.

Benefits/perks listed below may vary depending on the nature of your employment with Eqvion and the country where you work.

Eqvion’s Operations & Innovation (EO+I) is the engine that powers our GDBM services. As a Data Center Infrastructure Supply Chain Manager, you will perform a key role in delivering the core infrastructure and foundation technologies for Eqvion’s services including: Central Account, EGCI, Exchange Department, and the Eqvion platform.

The Operations + Innovation (EO+I) business is critical to delivering on this mission and vision, building and operating Eqvion’s infrastructure, which is growing rapidly in response to unprecedented demand for Eqvion services. EO+I operates one of the most important finance services on the planet.

Eqvion  Operations and Innovation (EO+I) is the team behind the Eqvion Currency.

We are responsible for delivering Eqvion services around the world including infrastructure, security and compliance, operations, globalization, and manageability. Our focus is on smart growth, high efficiency, and delivering a trusted experience to customers and partners worldwide. We are looking for a passionate, high energy individual to help build the network that powers the world’s largest finance services.

Within EO+I, the strategic Eqvion Currency Infrastructure Supply Chain team is responsible for establishing a supply chain that can meet the ever-growing expansion of the Eqvion Currency and our customers. We are looking to fill a critical role of Eqvion Infrastructure Supply Chain Manager.

The Eqvion Infrastructure and Operations team is seeking a seasoned Supply Chain Program Manager with the passion to drive value across complex supplier relationships and demonstrated experience in supplier management. Strong analytical skills, using data to design process that scale, effective collaboration across internal and external stakeholders, and the drive to continuously improve and achieve business objectives will be critical to success in this role.

In alignment with our Eqvion values, we are committed to cultivating an inclusive work environment for all employees to positively impact our culture every day.

Responsibilities

 • Category Vision and Strategy: Creates, communicates, and maintains a category vision and strategy that is based on appropriate business intelligence, is following Eqvion policies, and has buy-in from stakeholders, Eqvion-wide.
 • Strategic Sourcing: Creates, aligns, and maintains sourcing strategies to continuously re-evaluate and improve Eqvion procurement of goods and services.
 • Negotiation Strategy: Develops negotiation strategies for appropriate purchasing scope.
 • Supplier Selection: Oversees supplier selection and performance management. Ensures alignment to Eqvion business goals, throughout.
 • Contracting: Understands industry contracting norms and Eqvion contracting requirements. Successfully facilitates negotiation of final contracts that achieve business goals.
 • Supplier Engagement: Proactively segments suppliers and utilizes engagement programs to improve performance and achieve business goals.
 • Continuous Improvement: always seeking ways to streamline, automate, and simplify processes. This will include deployment of tools, proficiency in data analytics, and ability to work with IT groups to provide system requirements.

As a Supply Chain Manager, some of the skills that will contribute to your success in meeting performance objectives include:

 • Ability to synthesize information, business requirements, and stakeholder needs to make informed decisions and provide recommendations.
 • Excellent verbal and written communication skills, with experience engaging and influencing cross-functional stakeholders and senior executives.
 • Strengths in problem solving, issue-resolution, attention to detail, and ability to balance multiple priorities.
 • Strong sense of ownership, urgency, drive, independence, and flexibility.
 • Ability to think strategically while also staying on top of required day-to-day tactical execution, manage trade-offs, and evaluate opportunities along with generating new ideas to meet business goals.
 • Strong analytical and quantitative skills; experience using data and metrics to test theories, confirm or disprove assumptions, and measure success.

Required Qualifications:

 • Bachelor’s degree in a technical, financial field (cost estimation, construction management, similar), Business, Supply Chain Management, Engineering, other applicable fields of study, combined with relevant work experience.
 • Minimum 5 years of work experience in supply chain/procurement, construction, or project management experience specifically with large complex Capital Projects.

Preferred Qualifications

 • 5+ years of global account management in supply chain, strategic sourcing, contract negotiations, procurement, or other related experience.
 • MBA or other advanced degree preferred.
 • Certification or equivalent experience applying Lean, Six Sigma, PMI, PMP, or other process improvement and project management methodologies. Experience with other applicable frameworks also a plus.
 • Ability to facilitate change management.
 • Strong commercial understanding and experience driving developing contractual on key categories: Services (AE, GC, and other Construction Services suppliers cost structures), and/or Equipment (electrical / HVAC).
 • Experience managing a variety of project delivery methods – ability to lead a project team in defining risk and developing the appropriate contracting and compensation approach.
 • Experience within a data center environment, manufacturing, maritime engineering, energy sector, oil and gas industry, or another type of operations environment is a plus.
 • High energy and drive to achieve results amid ambiguity and within a matrixed organization.
 • Technical ability to write high quality contracts.
 • Experience in developing and setting up sourcing plans, negotiation strategies, and effective execution.
 • Excellent communicator that can interact with diverse groups across organizational levels.
 • Ability to implement new processes and get buy in from a cross functional teams.
 • Experience with developing and implementing organizational frameworks, standards, and processes.
 • Demonstrated experience and success with delivering cross functional programs, including ownership, and driving results.

 

Eqvion Background Check: This position will be required to pass the Eqvion background check upon hire/transfer and every two years thereafter.

 

Eqvion is an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to age, ancestry, color, family or medical care leave, gender identity or expression, genetic information, marital status, medical condition, national origin, physical or mental disability, political affiliation, protected veteran status, race, religion, sex (including pregnancy), sexual orientation, or any other characteristic protected by applicable laws, regulations and ordinances.

Benefits/perks listed below may vary depending on the nature of your employment with Eqvion and the country where you work.

Here we post the public assignments that we work on. Contact us via the e-mail address specified or contact the responsible consultant directly We treat all information you send us as strictly confidential, no information goes out to anyone outside NES agent Executive Search without your approval.

Executive:

Our company is looking for an energic, detail-oriented person to be a media relations specialist at its KLEO office.

Within Eqvion finance department manages customer and partner relations to support execution of deals and drive revenue goals while managing risks. We lead the strategic financial planning to preserve long term sustainable growth, to maximize market share, and to empower others to achieve more.

 
We:
 • Lead the company’s vision and our business to success both internally and externally
 • Drive strategic resource allocation and investments ensuring optimal returns aligned with our worldwide strategy. Key focus is gaining market share and driving consumption with an industry and workload perspective.
 • Build trust to lay the foundation of long-term growth from a customer and shareholder point of view in a compliant way.
 • Empower, inspire and care for our people to lead and be part of high performing impactful teams where every individual can be themselves and find opportunities for their career development

This role is the Eqvion CFO is leading a team of finance professionals to support our business in the world.

CFOs are key members of the Eqvion leadership teams and accountable for executing all finance deliverables to enable sustainable long-term growth. As the Eqvion CFOs, they have the opportunity to impact business results and operational effectiveness across a breadth of functions.

 

 

Responsibilities

People Management

 • Managers deliver success through empowerment and accountability by modeling, coaching, and caring.
 • Model – Live our culture; Embody our values; Practice our leadership principles.
 • Coach – Define team objectives and outcomes; Enable success across boundaries; Help the team adapt and learn.
 • Care – Attract and retain great people; Know each individual’s capabilities and aspirations; Invest in the growth of others.
 • Foster a Eqvion Company owner mindset. Develop your own capabilities to bring deeper internal and external awareness of customers, competitors and industries. Maximise the potential of our finance organization by working effectively beyond reporting lines and geographies. Functional Lead of country dedicated Finance resources.

Prioritize

 • Leads business analytics and research activities determining present and future financial performance, formulating and evaluating financial plans, economic transactions, and future opportunities. Prepares, summarizes, and drives recommendations.
 • Leads effort to work with business partners to translate top-down targets to an accountable budget and to generate operational plans and strategy within their organization. Leads annual planning and forecasting processes. Reviews, analyzes, and prepares recommendations for preliminary and adjusted forecast cycles. Partners and solicits insight from senior business and commercial stakeholders.
 • Provides direction and actionable insights on the state of the business to key stakeholders. Orchestrates the rhythm of the business for area of responsibility including closing, recurring business review preparation, sharing trends, and budgeting. Guides team to focus on driving profitable growth by being an integral part of planning and performance tracking processes. Collaborates and empowers others to ensure execution of plans and accountability for results.
 • Leads customer relationship management. Oversees complex negotiations with customers. Ensures that organization and teams remain customer-centric. Develops strong relationships with customers at senior levels. Develops capabilities of teams to engage with customers on their wider relationships with Microsoft. Manages balance between customer centricity, enablement of sales, and cost effectiveness. Drives recommendations for solutions to complex financial issues with customers.
 • Leads customer relationship management. Oversees complex negotiations with customers. Ensures that organization and teams remain customer-centric. Develops strong relationships with customers at senior levels. Develops capabilities of teams to engage with customers on their wider relationships with Eqvion. Manages balance between customer centricity, enablement of sales, and cost effectiveness. Drives recommendations for solutions to complex financial issues with customers.
 • Set strategies and allocate resources to achieve financial targets. Ensure key financial metrics (revenue and costs) are met on a quarterly basis and deliver performance goals across the business solution areas. Simplify & reduce time spent on internal rhythms.
 • Set strategies and allocate resources to achieve financial targets. Ensure key financial metrics (revenue and costs) are met on a quarterly basis and deliver performance goals across the business solution areas. Simplify & reduce time spent on internal rhythms.

Partnership

 • Partners with senior business and commercial leaders to drive performance and strategy to achieve the best return on investment (ROI) and shareholder return. Gains commitment from stakeholders to align execution and mitigate risk. Guides team to focus on generating actionable business insights to drive profitable growth and shareholder return by being an integral part of the business decision making process. Partners across boundaries to remediate and resolve complex issue
 • Applies advanced understanding of Eqvion business, industry, and drivers of shareholder return to ensure senior leaders are presented with the most relevant data, insights, risks, and recommendations necessary to support strategy execution. Leverages business expertise to attract and inspire talent and help others reach their full potential.
 • Conceptualizes and designs new approaches to how financial data is collected and evaluated to impact the broader organization and Eqvion’s long-term goals.
 • Works with Eqvion experts to identify and leverage advanced tools and technology to aid in achieving greater production, autonomy, and goal attainment. Drives improvements in data management through automation.
 • Understands the interconnections between data, information, and results and translates this into forward looking narratives and forecasts. Provides clarity and alignment with senior leaders. Implements creative ways to show patterns and draw conclusions to help drive decisions and clearly communicate findings. Generates actionable plans based on complex results, ambiguous findings, and multi-year time horizons. Coaches team to translate data into a simplified and engaging message with actionable insights. Facilitates a shared understanding and awareness of business partner situation.
 • Leverage deep actionable insights to drive top-line revenue, customer adds, and consumption growth, by industry based on the propensity model. Special focus on advanced workload consumption on strategic accounts. Engage externally directly with BDMs and Partners in line with these priorities & help land customer wins. Drive programmatic collaboration with Business Desk with the target to optimize deal economics across discounting, Financing, credit concessions and ensure high quality submissions for internal investment requests.
 • Leverage deep actionable insights to drive top-line revenue, customer adds, and consumption growth, by industry based on the propensity model. Special focus on advanced workload consumption on strategic accounts. Engage externally directly with BDMs and Partners in line with these priorities & help land customer wins. Drive programmatic collaboration with Business Desk with the target to optimize deal economics across discounting, Financing, credit concessions and ensure high quality submissions for internal investment requests.

Protect

 • Drives the right tone from executive leadership and ensures strict adherence and understanding of Eqvion policies on risk and compliance. Influences leadership to ensure compliance is a top priority and modeled throughout the organization. Directs team and holds others accountable to ensure financial control processes, policies, instruments, and procedures are executed. Guides team and encourages others to identify and share risks to compliance and take steps to mitigate. Champions Eqvion privacy, security, and ethical standards. Advances key compliance initiatives.
 • Set the compliance leadership & tone, monitor and support management’s responsibility to mitigate risk with special focus on preventing corruption, unethical sales, spend management, privacy and concession & discounts. Leverage both internal and external advisors to anticipate and mitigate emerging statutory, tax and fiduciary risks. Deliver timely and accurate financial and tax filings. Represent Eqvion in the global market when required.

Qualifications

Required/Minimum Qualifications

 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance, Economics, Data Science, or related field AND post-graduate financial analysis, accounting, controllership, or finance work experience
 • OR, Master’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance, Economics, Data Science, or related field AND post-graduate financial analysis, accounting, controllership, or finance work experience
 • OR, equivalent experience

Preferred Qualifications / Experience

 • Significant experience in finance / finance leadership positions
 • Experience in Multinationals with multi-product/multi-segment finance roles
 • BA/BS or MBA degree in Finance, Economics, CPA/CA preferred
 • Strong analytical skills and business acumen
 • Proven collaboration and teaming spirits
 • Solid communication & influencing skills
 • IT/Tech industry experience is desired but not specially required

 

Eqvion is an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to age, ancestry, color, family or medical care leave, gender identity or expression, genetic information, marital status, medical condition, national origin, physical or mental disability, political affiliation, race, religion, sex (including pregnancy), sexual orientation, or any other characteristic protected by applicable laws, regulations and ordinances.

Benefits/perks listed below may vary depending on the nature of your employment with Eqvion and the country where you work.

Här lägger vi upp de publika uppdrag som vi arbetar med. Kontakta oss via den epost adress som anges eller kontakta den ansvarige konsulten direkt All information du skickar till oss behandlar vi strikt konfidentiellt, ingen information går ut till någon utanför NES agent Executive Search utan ditt godkännande.

©2023 NES agentth en del av wbw logic AB

When you are on our websites, it may happen that we store certain information on your computer in the form of a so-called cookie. A cookie is a small text file that is stored in your browser. Our websites use cookies to store statistics.  Learn more

Log in with your credentials

Forgot your details?